ประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ
ประตูบ้านเลื่อนแบบพับนี้ใช้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์กันหนีบที่เสาประตู orologi replica italia เมื่อแตะหรือสัมผัสโดนเสาเซ็นเซอร์ประตูจะหยุดเองโดยอัตโนมัติทันที และประตูจะเคลื่อนที่อีกครั้งก็ต่อเมื่อกดสั่งการที่รีโมทคอนโทรล 
   รุ่น 600
  รายละเอียด
   รุ่น 410
  รายละเอียด
เป็นประตูที่มีลักษณะเป็นโค้งกลม สามารถผลิต แบบโปร่งได้
   รุ่น 660
  รายละเอียด
มีลักษณะเป็นโค้งเฉียง สโลปลงมา สามารถผลิตได้ทั้งแบบโปร่ง กึ่งทึบและทึบหมด
 
  © copyright 2013 - 2020 , T.I.T. Metal Co.,Ltd. all rights reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com | host7+