ประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ
ประตูบานเลื่อนแบบพับนี้ใช้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์กันหนีบที่เสาประตู เมื่อแตะหรือสัมผัสโดนเสาเซ็นเซอร์ประตูจะหยุดเองโดยอัตโนมัติทันที และประตูจะเคลื่อนที่อีกครั้งก็ต่อเมื่อกดสั่งการที่รีโมทคอนโทรล Best Replica Watches
 
   ไม้กั้นอัตโนมัติ
  รายละเอียด
ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติเหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีรถเข้าออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งนิยมติดตั้งไว้หลังประตูบานเลื่อน
   รุ่น 380
  รายละเอียด
เป็นประตูที่มีลักษณะเป็นโค้งกลม แมนนวล ความสูง1ม. เหมาะสำหรับกั้นทางหรือแบ่งโซน
   รุ่น 560
  รายละเอียด
เป็นประตูรั้วที่มีลักษณะเป็นโค้งกลม สามารถผลิตได้ทั้งแบบโปร่ง กึ่งทึบ และแบบทึบหมด
 
  © copyright 2013 - 2024 , T.I.T. Metal Co.,Ltd. all rights reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com | host@t