ประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ
ประตูบานเลื่อนแบบพับนี้ใช้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์กันหนีบที่เสาประตู เมื่อแตะหรือสัมผัสโดนเสาเซ็นเซอร์ประตูจะหยุดเองโดยอัตโนมัติทันที และประตูจะเคลื่อนที่อีกครั้งก็ต่อเมื่อกดสั่งการที่รีโมทคอนโทรล 
 
  © copyright 2013 - 2022 , T.I.T. Metal Co.,Ltd. all rights reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com | host7+